Home/Thông Báo, Tin Tức Hoạt Động/Tuần 3+4 tháng 4: Hoạt động của trường MG Trần Quang Diệu

Thông Báo

Trường mẫu giáo Trần Quang Diệu

Tuần 3+4 tháng 4: Hoạt động của trường MG Trần Quang Diệu

mntranquangdieu 10/04/2024 Lượt xem: 4


Sinh viên thực hiện lên tiết hoạt động học để giáo viên hướng dẫn đánh giá

  

CẬP NHẬT ĐÚNG VÀ ĐẦY ĐỦ SỐ LIỆU THEO 9 PHỤ LỤC TRÊN HỆ THỐNG SMAS GỒM: 1. Nhập số liệu trẻ, CBGVNV, phòng học, tài chính( nếu có),…2. Điểm danh hết cả năm3. Chấm bé ngoan 4. Khai báo đánh giá các lĩnh vực cho trẻ 5. Nhập số liệu cân đo sức khỏe cho trẻ,…..THỜI GIAN HOÀN THÀNH TRƯỚC 17 giờ ngày 27/4/2024