Home/Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Trường mẫu giáo Trần Quang Diệu

Ban giám hiệu

Quản Trị 02/01/2018 Lượt xem: 36


Ban giám hiệu 2018-01-02T11:32:30+00:00

Nguyễn Thị Lan

  • Phòng ban:Ban Giám Hiệu
  • Chức vụ:Phó Hiệu Trưởng Phụ trách
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Thông tin thêm: Phường Bùi Thị Xuân – TP. Quy Nhơn – Bình Định

Nguyễn Thị Hồng

  • Phòng ban:Ban Giám Hiệu
  • Chức vụ:Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Thông tin thêm: Phường Bùi Thị Xuân – TP. Quy Nhơn – Bình Định