Home/Thông Báo, Tin Tức Hoạt Động/Tháng 1/2024: Hoạt động của cô và trẻ tại trường MG Trần Quang Diệu

Thông Báo

Trường mẫu giáo Trần Quang Diệu

Tháng 1/2024: Hoạt động của cô và trẻ tại trường MG Trần Quang Diệu

mntranquangdieu 23/02/2024 Lượt xem: 6


Hoàn thành phần nhập trẻ trái tuyến vào phần mềm phổ cập theo biểu mẫu của PGD đề ra.

Nhà trường thực hiện mở tài khoản ngân hàng cho phụ huynh nộp tiền học phí.

Nhà trường nhanh chóng hoàn thành tất các HSSS để kịp trước khi PGD thu con dấu cũ và chuyển sang kí số

Phối hợp với y tế phường phun thuốc diệt muỗi tại các lớp.

 

 

Rồng MG Trần Quang Diệu ra đời. Mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi Hội Chợ Xuân.